Cistella de la compra

Condicions d'ús


Als efectes de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'informa a l'usuari que el titular del lloc web és la societat BOOKISH VENTURES SL amb domicili social a Vilafranca 7, Barcelona, 08024 amb C.I.F. núm. B67022327. i registrada al Registre Mercantil.

La fi d'aquesta web és promocional, per això, està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar, o fer servir la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web per a propòsits comercials. BOOKISH VENTURES SL. ha datorgar autorització escrita per a la reproducció textos, imatges, àudio i/o vídeo. BOOKISH VENTURES SL. manté aquest lloc web per a la vostra informació. Els usuaris només poden descarregar el material que aparegui al lloc web per a ús personal i no comercial, i sempre que respectin els drets d'autor, de marques i altres drets de propietat.

Les dades que apareixen a la nostra base de dades corresponen a productes que alguna vegada han entrat a la nostra botiga o formen part del fons dels nostres distribuïdors. Sobre ells facilitem tota la informació de què disposem a cada moment. BOOKISH VENTURES SL. realitza tots els esforços que estan al seu abast per mantenir el contingut del lloc web sense errors tipogràfics i amb una informació veraç. Si en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de BOOKISH VENTURES SL. es procedirà immediatament a la seva correcció.

Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, BOOKISH VENTURES SL. us comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a cancel·lar la vostra comanda sense cap cost.

BOOKISH VENTURES SL. es reserva el dret de modificar l'oferta comercial presentada en aquest lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

El preu del llibre està regulat per llei i és l'editor qui decideix el preu de cada edició. Quan un editor canviï un preu BOOKISH VENTURES SL. es veurà obligada a transmetre-ho als seus clients.

El preu final dels llibres que hagin de ser importats per al lliurament al client podran tenir una variació final en el preu de venda al públic a causa de les diferències de canvi que es puguin ocasionar entre el moment de la fixació del preu de referència i el moment de la compra. En tot moment el client serà notificat d'aquest preu abans de procedir a enviar-lo i podrà cancel·lar la comanda sense cap cost.

BOOKISH VENTURES SL. podrà interrompre temporalment o definitivament l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es prestin a través d'aquest, en qualsevol moment i sense avís previ.

En cas de comunicacions comercials per part de BOOKISH VENTURES SL. als seus usuaris, aquestes només tindran lloc en el cas que aquests usuaris hagin donat prèviament el seu consentiment exprés a través de la pàgina personal.